تور مشهد زمینی ۲۸ اسفند ۹۶

تور مشهد زمینی 28 اسفند 96

ساعت تخلیه اتاق ها ۱۲:۰۰ و تحویل اتاق ها ۱۴:۰۰ میباشد 
نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

تاریخ رفتتاریخ برگشتاطلاعات هتل دو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۲۸۱۳۹۷/۰۲/۰۱۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

صبحانه،نهار،شام

۱۳۹۶/۱۲/۲۸۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ALL
۱۹,۵۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۷۵۷ تومان ۵۶۷,۵۷۴ تومان