تور بدروم ۷ روزه(ویژه ۲۶ خرداد)

تور بدروم 7 روزه(ویژه 26 خرداد)

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با جدیدترین و مدرنترین هواپیمایی ایران ایر(ایرباس ۳۳۰)، ۶ شب اقامت در هتل با خدمت UAL، ALL، گشت شهری بدروم و گشت خرید، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

توضیحات:

۱- پرواز بصورت چارتر و غیره قابل استرداد می باشد.

۲- نرخ کودک زیر ۲سال ۱۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.

۳- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار.

۴- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

تاریخ رفتتاریخ برگشتاطلاعات هتل دو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت توضیحات
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۲۱
بدروم
ALL
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ALL
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
ALL
۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

(Hotel Room)
 

۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

ISIS‪(cmb sea view)‬
 

۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
UALL
۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

ISIS‪(Hotel Room)‬

۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

Yasmin‪(main .‎.‎.‎ room)‬
 

۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بدروم
UALL
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱
UALL
۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۷/۰۳/۲۶۱۳۹۷/۰۴/۰۱

UALL
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان