ویزای امارات

 ویزای امارات

ویزای امارات

چطوری ویزای امارات بگیریم؟
  • عادی: طی ۷ الی ۱۰ روز
  • اضطراری یا فوری : طی ۳ روز

به دلیل عدم دخالت سفارت برای اخذ ویزای امارات نیازی به مصاحبه حضوری نیست.
ویزای امارات در اعتبار های ۱۴ روزه،یک ماهه و سه ماهه صادر میشود که در زیر به انواع آن میپردازیم:

  • ویزای ۱۴ روزه به دو صورت توریستی و سرویس میباشد و حداکثر ۱۴ روز اعتباراقامت دارد که نوع توریستی آن قابل تمدید تا۳۰ روز هم میباشد.

  • ویزای یک ماهه دو نوع سینگل و مالتیپل دارد که ۳۰ روز اعتبار اقامت  دارند.

  • ویزای سه ماهه نیز در دو  نوع سینگل و مالتیپل قابل اخذ است و اعتباراقامت۹۰ روزه دارند.

لازم به ذکر است که در ویزاهای نوع مالتیپل در طی مدت اعتبار ویزای مربوطه هرچند بار که بخواهید میتوانید به این کشور وارد شوید

ولیکن هر اقامت یک ماهه و سه ماهه نمی بایست بیش از ۳۰ و ۹۰ روز متوالی ادامه یابد.

[نقشه دبی]

ویزای امارات را به دو صورت میتوان اخذ نمود:

عادی: طی ۷ الی ۱۰ روز
اضطراری یا فوری : طی ۳ روز

به دلیل عدم دخالت سفارت برای اخذ ویزای امارات نیازی به مصاحبه حضوری نیست.
ویزای امارات در اعتبار های ۱۴ روزه،یک ماهه و سه ماهه صادر میشود که در زیر به انواع آن میپردازیم:

ویزای ۱۴ روزه به دو صورت توریستی و سرویس میباشد و حداکثر ۱۴ روز اعتباراقامت دارد که نوع توریستی آن قابل تمدید تا۳۰ روز هم میباشد.

[ویزای کوتاه مدت دبی]

ویزای یک ماهه دو نوع سینگل و مالتیپل دارد که ۳۰ روز اعتبار اقامت  دارند.

[ویزای یک ماهه مولتی]

ویزای سه ماهه نیز در دو  نوع سینگل و مالتیپل قابل اخذ است و اعتباراقامت۹۰ روزه دارند.

  [ویزای سه ماهه مولتی]

لازم به ذکر است که در ویزاهای نوع مالتیپل در طی مدت اعتبار ویزای مربوطه هرچند بار که بخواهید میتوانید به این کشور وارد شوید

ولیکن هر اقامت یک ماهه و سه ماهه نمی بایست بیش از ۳۰ و ۹۰ روز متوالی ادامه یابد.
 

با توجه به مشکلاتی که برای هموطنان عزیز پیش آمده خاطرنشان میکنیم در صورتیکه اقدام به ویزای اقامت دبی نمائید و بهر دلیل ریجکت شوید پس از آن حتی ویزای توریستی دبی هم نمیتوانید بگیرید.

 

داروهای زیادی که در ایران بصورت آزادانه در داروخانه ها به فروش میرسد امکان دارد در دبی ممنوع باشد.لطفأ قبل از سفر لیست داروهای ممنوعه در دبی را استعلام نمائید.

 

افزودن دیدگاه جدید