مدارک ویزای عراق

مدارک ویزای عراق

مدارک ویزای عراق

برای اخذ ویزای عراق شما می بایست، مدارک لازم را بطور کامل فراهم کنید.

در صورتی که مدارک شما ناقص باشد، ویزای عراق برای شما صادر نمی گردد. گرفتن ویزای عراق دشوار نیست و شما به راحتی می توانید، ویزای عراق را دریافت کنید و همچنین ویزای عراق در کوتاه ترین زمان صادر می گردد.

مدارک موردنیاز برای گرفتن ویزای انفرادی عراق، شامل موارد زیر میباشد:

  • گذرنامه ایرانی که باید حداقل ۶ ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد.
  • مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
  • دو قطعه عکس پرسنلی با پس زمینه سفید

مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزای عراق به صورت گروهی

گرفتن ویزای عراق به صورت گروهی، مستلزم تسلیم نمودن مدارک شناسایی تمام اعضای گروه می باشد.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزای عراق به صورت گروهی، شامل موارد زیر میباشد:

  • گذرنامه ایرانی تمام افراد گروه که باید حداقل ۶ ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد.
  • مدارک شناسایی تک تک اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
  • دو قطعه عکس پرسنلی از اعضای گروه با پس زمینه سفید

گرفتن ویزای عراق در صورت تکمیل مدارک چقدر طول میکشد؟

مدت زمان آماده شدن ویزای عراق در روزهای مختلف سال متغیر است و به عوامل متفاوتی بستگی دارد. اگر مدارک شما کامل باشد و با صدور ویزا برای شما موافقت شود، حداقل ۲ و حداکثر ۴ روز طول می کشد تا ویزای عراق برای شما صادر گردد.

افزودن دیدگاه جدید