گوا ۷ شب

گوا 7 شب

گوا ۷ شب

گوا ۷ شب تاریخ رفت :۲ و ۴ فروردین نوروز ۹۷
مشخصات هتل‌ها

Nagoa Grand Resort‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۳/۶۹۵/۰۰۰
یک تخته
۴/۵۴۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۲/۷۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Nagoa Grand Resort‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۴/۳۴۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۷۲۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۰۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Sunvillage‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۳/۷۹۵/۰۰۰
یک تخته
۴/۶۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۲/۸۱۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰
 

Sunvillage‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۴/۳۹۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۲۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۰۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰
 

Sandalwood ‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۳/۹۹۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۱۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۲/۸۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Sandalwood ‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۴/۶۴۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۸۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۱۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Park Regis‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۴/۴۷۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۹۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۴/۰۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Park Regis‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۵/۴۹۵/۰۰۰
یک تخته
۷/۱۱۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۴۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Resort Rio‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۴/۵۹۵/۰۰۰
یک تخته
۶/۲۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۱۴۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Resort Rio‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۵/۴۹۵/۰۰۰
یک تخته
۷/۹۴۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۴۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Hard Rock‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۴/۶۹۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۳۴۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۴/۱۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Hard Rock‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۴/۸۹۵/۰۰۰
یک تخته
۵/۳۷۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۴/۶۴۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Cidade De Goa‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۵/۰۹۵/۰۰۰
یک تخته
۷/۰۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۲۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Cidade De Goa‪(ALL)‬

دو تخته هر نفر
۶/۱۴۵/۰۰۰
یک تخته
۸/۲۴۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۷۴۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰

Grand Hyatt‪(BB)‬

دو تخته هر نفر
۵/۴۹۵/۰۰۰
یک تخته
۷/۸۹۵/۰۰۰
۶ تا ۱۲ سال با تخت
۳/۴۹۵/۰۰۰
۲ تا ۶ سال بدون تخت
۲/۴۹۵/۰۰۰
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی عمان ایر ، ۷ شب اقامت با خدمات (ALLیاBB)، گشت شهری همراه باتور کشتی بر رودخانه ماندوی، ویزای توریستی ،راهنمای فارسی زیان، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی ،

توضیحات :

۱- پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

۲-مدارک مورد نیاز :۲ قطعه عکس تمام رخ رنگی ۵*۵ -اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار -مشخصات کامل فردی -کپی صفحه اول و دوم شناسنامه.

۳-پرداخت ۵۰% علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست .در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.

۴-آژانس طلاعیه مسولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.

۵-نرخ INF 790/000 تومان می باشد.

تلفن‌های رزرو تور

افزودن دیدگاه جدید