بلاگ

تذکرهایی برای مسافرت درخارج ازکشور

تذکرهایی برای مسافرت درخارج ازکشور

بدون اطلاع سفر نکنید بهتر است حداقل به یک درمورد سفر و محل اقامت‌تان بگویید؛ شاید قبل از این که برگردید اتفاقی بیافتد که لازم باشد به شما اطلاع دهند یا در صورتی که خبری ازشمانبود، بتوانند دنبالتان بگردند.